Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου της Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε.  υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, όπως ισχύουν, για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και στις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

Στα πλαίσια αυτά οποιαδήποτε σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος και η Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης του επισκέπτη/χρήστη, όπως ορίζει το υφιστάμενο ή μελλοντικό νομικό πλαίσιο.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δεν συμφωνεί με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. .

Τα στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη που συλλέγει το ηλεκτρονικό κατάστημα Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε.  για ορισμένες σελίδες/υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία επιχείρησης / κατοικία / έδρα / e-mail Τηλέφωνο / Φαξ.

Τα προσωπικά δεδομένα των ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε.  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που καταχωρήθηκαν. Δεν επιτρέπεται η χρήση για άλλους σκοπούς και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε οιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης των εν λόγω στοιχείων από τρίτους η Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε.  δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε.  μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε ενημερώσεις, εκτός και αν ο επισκέπτης/χρήστης δεν το επιθυμεί.

Η Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. ουδέποτε θα ζητήσει από τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ των υπηρεσιών να δώσουν ή να στείλουν με άλλο τρόπο προσωπικά τους δεδομένα, κυρίως αυτά των πιστωτικών καρτών, πέραν αυτών που ζητούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ώρα της αγοράς.

Παραβίαση των παραπάνω από οποιονδήποτε χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. επισύρει τις νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.

Η Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο παρά μόνο προς τις αρμόδιες αρχές αποκλειστικά και μόνο με τις προβλεπόμενες υπό του νόμου διατάξεις και διαδικασίες.

Η Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. διατηρεί αρχεία με προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας και για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επισκεπτών/χρηστών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του δικτυακού της τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να επικοινωνεί αρμοδίως με την Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. προκειμένου να διασταυρώνει, διορθώνει, αλλάζει και να διαγράφει τυχόν προσωπικά του αρχεία.

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου της Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. από ανηλίκους και σε περίπτωση που ανήλικος υποβάλλει προσωπικά του στοιχεία, η Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Η Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. δύναται να επεξεργάζεται στοιχεία που της έχει αποστείλει ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού της τόπου, για λόγους στατιστικούς, βελτίωσης και αξιολόγησης των παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών της.

Για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούνται από τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα ( φορέων "δεσμών" προς άλλους δικτυακούς τόπους ), δεν ευθύνεται η Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. .

Σε περίπτωση που διαφημίζεται στο διαδικτυακό τόπο της Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να συμπληρώσει αίτηση με τα στοιχεία του, ήτοι ονοματεπώνυμο/επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση/έδρα, τηλέφωνο, φαξ, προϊόντα/υπηρεσίες και η Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούνται από τους διαφημιζόμενους για τις συναλλαγές τους με επισκέπτες/χρήστες στους δικούς τους δικτυακούς τόπους.

Η Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. δύναται να χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο επισκεπτών/χρηστών τα οποία βοηθούν στην αναγνώριση επισκεπτών/χρηστών ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού της τόπου, με σκοπό τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στην χρησιμοποίηση ορισμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού της τόπου και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται περιοχές που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς και δεν λαμβάνει γνώση -μέσω αυτών- οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου της Chromatemporiki - ΑΦΟΙ ΓΟΥΜΟΥΚΗ Ε.Ε. δύναται, ρυθμίζοντας σχετικά τον υπολογιστή του, να προειδοποιείται για τη χρήση των cookies σε ορισμένες υπηρεσίες της, αλλά και να μην επιτρέπει καθόλου την αποδοχή της χρήσης των cookies, οπότε πιθανόν να εμποδίζεται η περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.